--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             לכבוד אלכס זיו

 

                                              בנק הפועלים

 

                                                 בנק: 12 

 

                                               סניף: 438

 

                                            חשבון: 36581

 

                                    * נא לציין את שמך בהפקדה

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------